کارفرمایان خورشیدی

نقطه عطف جدید فلوریدا ارزش دوره های کارآموزی را برای صنعت خورشیدی برجسته می کند

/new-florida-milestone-highlights-the-value-of-apprenticeships-for-the-solar-industry
برنامه های کارآموزی ثبت شده (RAPs) یک ابزار توسعه نیروی کار اثبات شده است که کارفرمامحور و کارگر محور است. آنها مسیری را برای کارمندان جدید فراهم می کنند تا در عین یادگیری حرفه، از طریق ترکیبی از آموزش در حین کار و آموزش های کلاسی مرتبط، با افزایش تدریجی دستمزد به هنگام یادگیری و کسب تجربه، حقوق اولیه دریافت کنند. با آسا انرژی همراه باشید.