پنل خورشیدی پلی کریستال

پنل های پلی کریستال

/articles-poly-cristaline
به گوش خیلی از ما این کلمات خورده که این پنل خورشیدی یا بهتر بگم این سلول خورشیدی از نوع پلی کریستال است یا از نوع مونوکریستال. ولی شاید خیلی از ما ندانیم که اصلا برای چی به این پنل ها اینگونه میگویند. با ما همراه باشید تا درباره پنل های پلی کریستال بیشتر بدانیم