پمپ های خورشیدی

همه چیز درباره پمپ های خورشیدی (قسمت اول)

/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-1
بسیاری از کسانی که در مزارع خود و یا باغات مشغول به کارند و یا کسانی که برای مشاغل خود نیازمند استفاده از پمپ آب هستند، نام پمپ های خورشیدی را شنیده اند. اما نمیدانند که این پمپ ها چیست و چه تفاوتی با پمپ های دیزلی دارند و حتی چگونه باید از پمپ های خورشیدی استفاده نمایند. با آسا انرژی همراه باشید تا درباره این پمپ ها بیشتر بدانیم...