نور خورشید

این هدفون های هوش مصنوعی با انرژی خورشید کار می کنند

/technology-3
دوست دارید لوازم جانبی شما بیانیه خاصی در مورد اینکه چه کسی هستید و به چه چیزی اعتقاد دارید را بیان کند. چرا هدفون شما باید متفاوت باشد؟ دوران هدفون های حجیم و رک و پوست کنده و زشت و بدون سبک گذشته است. هدفون های شما باید بهترین کیفیت صدا و حذف نویز را در اختیار شما قرار دهند. آنها همچنین باید شما را از بقیه متمایز کنند. با آسا انرژی همراه باشید ...