سایت خورشیدی

شورای کد بین المللی مقررات انرژی خورشیدی 2021 را منتشر می کند

/international-code-council-releases-2021-solar-energy-provisions
شورای بین‌المللی کد با انجمن ملی حفاظت از آتش (NFPA) برای انتشار مقررات بین‌المللی انرژی خورشیدی ۲۰۲۱ (ISEP) همکاری کرد. این سند تمام مفاد مربوط به انرژی خورشیدی را از کدهای بین‌المللی 2021 (I-Codes) و NFPA 70 National Electrical Code (NEC) 2020 گردآوری می‌کند و به کارگیری آن در این زمینه ساده و آسان می‌شود.