دفتر فناوری های انرژی خورشیدی SETO

DOE سه میلیون دلار برای پروژه های تحقیقاتی نوآورانه PV خورشیدی اعطا می کند

/doe-awards-3-million-for-innovative-solar-pv-research-projects
وزارت انرژی ایالات متحده 19 پروژه (9 پروژه در CSP، 10 در PV) را با بودجه کلی 6 میلیون دلار انتخاب کرد که ایده های نوآورانه، هدفمند و در مراحل اولیه را در تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی دنبال می کند. این پروژه ها از طریق برنامه بودجه 2022 دفتر فناوری های انرژی خورشیدی (SETO) پروژه های کوچک نوآورانه در خورشید (SIPS) انتخاب شدند.