خورشید

نیروگاه متصل به شبکه

/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
در این نوع پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه سراسری توزیع برق، از برق تولیدی درآمد کسب می‌نمایند. این نوع سیستم خورشیدی خانگی که رایج‌ترین نوع سیستم فتوولتائیک می‌باشد، به عنوان تولید پراکنده و ابزار تعاملی برای بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه برای تأمین تمام یا بخشی از نیاز شبکه به صورت جزیره‌ ای شناخته شده و استفاده می‌شود. این نیروگاه‌های خانگی، برق خورشیدی را تولید و به شبکه سراسری انتقال می دهند. پنل‌های خورشیدی و اینورتر قدرت (مبدل) از مهمترین اجزای تشکیل دهنده نیروگاه‌های خورشیدی خانگی متصل به شبکه می‌باشند.