جهاد کشاورزی

امضای تفاهم نامه همکاری بین سابتا و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

/post-42
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای اهداف توسعه پایدار کشور و برای تحقق برنامه های توسعه ای دولت در احداث 10000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر جهت تعیین اراضی مناسب با سازمان سابتا تفاهم نامه امضا کرد.