ایران

نقطه عطف جدید فلوریدا ارزش دوره های کارآموزی را برای صنعت خورشیدی برجسته می کند

/new-florida-milestone-highlights-the-value-of-apprenticeships-for-the-solar-industry
برنامه های کارآموزی ثبت شده (RAPs) یک ابزار توسعه نیروی کار اثبات شده است که کارفرمامحور و کارگر محور است. آنها مسیری را برای کارمندان جدید فراهم می کنند تا در عین یادگیری حرفه، از طریق ترکیبی از آموزش در حین کار و آموزش های کلاسی مرتبط، با افزایش تدریجی دستمزد به هنگام یادگیری و کسب تجربه، حقوق اولیه دریافت کنند. با آسا انرژی همراه باشید.

پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران

/post-1-2
میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست. کشور ایران نیز در نواحی پر تابش در بین مدارهای 25 تا 40 درجه شمالی واقع است که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان دارای بالاترین رده می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده و می‌تواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.