انرژی سبز

آينده انرژی در جهان به کدام سو می رود؟

/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
انرژي، نياز اول جهان و يکي از مناقشه‌انگيزترين نيازهاي بشر در دوران مدرن بوده و هست. آن‌ چنان که نفت به عنوان سوخت نخست دنيا تمام قرن گذشته را متأثر از خود کرد تا قرن بيستم به حق، «قرن نفت» ناميده شود.​​​​

طراحی و اجرای نیروگاه های خورشیدی

/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
تیم فنی ما با تکیه بر دانش فنی و نرم افزاری متخصصان خود امادگی دارد تا با شبیه سازی های نرم افزاری فنی و اقتصادی در این فاز و نیز به کار گیری معتبرترین برند های موجود در بازار ، در زمینه طراحی و پیاده سازی نیرروگاه های خورشیدی در ظرفیت های مختلف خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید