انرژی زیست توده

صادر شدن مجوز احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی از سوی شورای اقتصاد

/post-44
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیرو بهره وری انرژی برق(ساتبا) خبر داد :مجوز احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد صادر شد.