اجزا

اجزای نیروگاه خورشیدی

/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
نیروگاه های خورشیدی یکی از به صرفه ترین نیروگاه ها در مصارف خانگی و صنعتی هستند و با توجه به انرژی خورشیدی که در دراز مدت هم وجود خواهد داشت میتوان آنها را به عنوان یک نیروگاه تجدیدپذیر و دائمی در نظرگرفت. با ما همراه باشید تا با اجزای این نیروگاه بیشتر آشنا شویم ....