آتیه سازان انرژی سبز

نیروگاه متصل به شبکه

/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
در این نوع پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه سراسری توزیع برق، از برق تولیدی درآمد کسب می‌نمایند. این نوع سیستم خورشیدی خانگی که رایج‌ترین نوع سیستم فتوولتائیک می‌باشد، به عنوان تولید پراکنده و ابزار تعاملی برای بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه برای تأمین تمام یا بخشی از نیاز شبکه به صورت جزیره‌ ای شناخته شده و استفاده می‌شود. این نیروگاه‌های خانگی، برق خورشیدی را تولید و به شبکه سراسری انتقال می دهند. پنل‌های خورشیدی و اینورتر قدرت (مبدل) از مهمترین اجزای تشکیل دهنده نیروگاه‌های خورشیدی خانگی متصل به شبکه می‌باشند.

پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران

/post-1-2
میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست. کشور ایران نیز در نواحی پر تابش در بین مدارهای 25 تا 40 درجه شمالی واقع است که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان دارای بالاترین رده می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده و می‌تواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.

نیروگاه جدا از شبکه چیست؟

/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
این نوع نیروگاه‌ها اساسا برای مصرف برق محیط نصب و راه اندازی می‌شود و در این نوع پروژه‌ها با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه مصرفی خانگی از برق تولید شده در محل استفاده می‌شود.