فرم درخواست نیروگاه جدا از شبکه


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ را بنویسید. مبلغ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
پیام را بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
توضیحات را انتخاب کنید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

لطفا فرم را کامل کنید و به همراه مشخصات ارسال فرمایید.


کمی صبر کنید...

نیروگاه های جدا از شبکه

این نوع نیروگاه‌ها اساسا برای مصرف برق محیط نصب و راه اندازی می‌شود و در این نوع پروژه‌ها با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه مصرفی خانگی از برق تولید شده در محل استفاده می‌شود. طراحي سيستم‌هاي منفصل از شبكه به گونه‌اي است كه مستقل از شبكه برق سراسري عمل نموده و غالباً جهت توليد بار الكتريكي DC  و يا  AC  طراحي مي‌شوند. به منظور توليد برق توسط سيستم‌هاي منفصل از شبكه می‌توان ازتوربين‌هاي بادي، ژنراتورها و يا از شبكه برق سراسري به عنوان نيروي كمكي استفاده نمود،. به اين گونه سيستم‌ها، هيبريد فتوولتائيك گويند. در سيستم‌هاي منفصل از شبكه به منظور ذخيره انرژي و بكارگيري آن در هنگام شب و يا مواردي كه نور خورشيد به اندازه كافي وجود ندارد از باتري استفاده می‌شود . در این روش یک کاربر می‌تواند همه یا بخشی از برق خانه خود را با استفاده از برق خورشیدی تأمین نماید. لذا این گونه از سیستم‌ها متناسب با نیاز مشتری از تنوع طراحی چشمگیری برخوردار است و در مصارف گوناگونی قابل استفاده می‌باشد.

شکل2. نمای شماتیک نیروگاه منفصل از شبکه خورشیدی. 


لطفا فرم زیر را کامل کنید و به همراه مشخصات ارسال فرمایید.

ثبت درخواست نیروگاه جدا از شبکه.docx