برای جلوگیری از فرسایش خاک و رشد پوشش گیاهی، باید فضای مشخصی بین ردیف‌های پنل در پروژه‌های خورشیدی روی زمین در نظر گرفته شود. برای Roll-A-Rack، این فاصله 11 اینچ است که ردپای پروژه آن را در مقایسه با سایر پروژه‌های روی زمین کاهش می‌دهد. آب برداشت شده توسط سیستم می تواند برای آبیاری استفاده شود.
راه حل برداشت باران Roll-A-Rack به عنوان یک پوستر فنی "جمع آوری آب باران که بر روی آرایه های خورشیدی می ریزد" در RE+ 2022 از 17 تا 22 سپتامبر 2022 در آناهیم، کالیفرنیا ارائه می شود.
Roll-A-Rack به دنبال توسعه دهندگان و نصب کنندگان خورشیدی است تا به تجاری سازی فرآیندهای نصب کمک کنند.
تحقیقات توسعه Roll-A-Rack تا حدی توسط کمک مالی تحقیقاتی نوآوری کسب و کارهای کوچک از دفتر فناوری های انرژی خورشیدی وزارت انرژی ایالات متحده تامین می شود.
خبر از Roll-A-Rack