در راستای تدوین برنامه های کلان دولت و وظایف قانونی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مطابق با اساسنامه این سازمان، همچنین همکاری های متقابل ساتبا و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف تقویت و ارتقای سطح همکاری دو سازمان در راستای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در چارچوب قوانین و مقررات جاری در امر بستر سازی و زمینه سازی توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت پایدار منابع طبیعی، صبح دیروز با حضور مسعود منصور معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس آن سازمان و محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، تفاهم نامه همکاری سازمان سابتا با سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور به امضا رسید.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ساتبا، محورهای اصلی این تفاهم نامه شامل:
امکان سنجی و معرفی محدوده اراضی ملی موردنیاز جهت تولید انواع انرژی های تجدیدپذیر

 برنامه ریزی در جهت بهره برداری از توانمندی های ساتبا جهت شناسایی و غربالگری مناطق مستعد نیروگاه های تجدیدپذیر در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری ( بیابان زدایی، جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، حفاظت و.....)

 تقویت و ارتقای سطح همکاری دو سازمان در راستای قوانین و مقررات جاری و برنامه های توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری

 همکاری در جهت توان افزائی، توانمندسازی و توسعه معیشت پایدار ساکنین عرصه های منابع طبیعی به منظور بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر

همکاری در فعال کردن سازمان های غیردولتی در زمینه ترویج و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر

 همکاری های مشترک در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی

و  ارزیابی اثرات زیست محیطی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر در پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد.
در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان ساتبا و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آقای منصور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز درختکاری در دو حوزه حفظ منابع طبیعی کشور و اهمیت توسعه منابع انرژی غیر فسیلی از جمله انرژی باد و خورشیدی، به اهمیت این همکاری اشاره نمود. وی در ادامه گفت، با همکاری مشترک، باید برای تحقق برنامه ریزی های انجام شده در اجرای ساختگاه های منتخب اقدام نمود.
آقای کمانی نیز با بیان اینکه، همراهی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ساتبا با هدف تعیین اراضی مناسبی که هم به لحاظ زیست محیطی و پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر مطالعه شده و هم در راستای اهداف توسعه پایدار کشور است بسیار با اهمیت بوده و در جهت توسعه کشور مکمل یکدیگر می باشند.