رئیس سازمان ساتبا در مراسم مبادله تفاهم نامه با دانشگاه اراک:

توجه دانشگاه به حوزه انرژی های تجدیدپذیر از طریق انجام فعالیت های پژوهشی بسیار مهم است.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ساتبا، بهره گیری از ظرفیت های علمی، اجرایی و امکانات طرفین جهت توسعه پژوهش و فناوری های کاربردی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، افزایش توانمندی سرمایه انسانی کشور از طریق همکاری های علمی و آموزشی و اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک مبتنی بر ظرفیت و امکانات مستقر در دانشگاه و سازمان ساتبا از محورهای اصلی این تفاهم نامه می باشد.
در مراسم امضا این تفاهم نامه، آقای ذوالفقاری به اهمیت نتیجه محور بودن موضوعات پژوهشی و همکاری صنعت و دانشگاه برای دانشگاه ها با در نظر داشتن رویکرد اهداف مشترک، در راستای کمک به توسعه تجدید پذیرها در کشور اشاره کرد.
دکتر کمانی نیز با اشاره به اهمیت انرژی در دنیا و رویکرد تمامی لایه های حاکمیتی کشور اعم از دولت و مجلس به بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر ، از توجه دانشگاه به همراهی با توسعه انرژی های تجدیدپذیر از طریق ایجاد رشته های دانشگاهی مورد نیاز، انجام پژوهش ها و تحقیقات مرتبط، به عنوان یک موضوع با اهمیت یاد کرد. در ادامه اهمیت استان مرکزی را از منظر ظرفیت پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و وجود زیرساخت های صنعتی مورد نیاز در تولید تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های خورشیدی برشمرد و گفت، انعقاد این تفاهم نامه همکاری می تواند دستاوردهای خوبی را در این راستا به همراه داشته باشد.