امروزه نصب پنل های خورشیدی زمینی در ابعاد وسیع کاری وقت گیر و پر هزینه برای نصب کننده انسانی است. به همین جهت از ربات ها برای نصب اولیه سلول های خورشیدی کمک گرفته میشود.

این ربات که برروی کانتینر حامل پنل های خورشیدی نصب شده است قابلیت بارگزاری صحیح پنل های خورشیدی بر روی سازه به میزانی که اپراتور بخواهد را دارد که با توجه به اینکه در مواقعی مانند برف یا باران اپراتور قادر به نصب بارگزاری پنل بر روی سازه را ندارد، استفاده از این ربات امکان این کار را به اپراتور اصلی میدهد.

در ادامه شما را به دیدن ویدیویی در آپارات برای آشنایی اولیه با طرز کار این ربات ، دعوت میکنیم: