به گفته شرکت چینی Jolywood، بزرگترین مزرعه خورشیدی TOPCon در جهان تحت عنوان پروژه Ibri II در عمان و با استفاده از ۴۹۰MW پنل خورشیدی بایفشیال با تکنولوژی TOPCon تولید شرکت Jolywood ماه گذشته راه اندازی شده است. این مزرعه خورشیدی در زمینی به مساحت ۴۶۷ هکتار و هزینه ۴۰۰ میلیون دلار احداث شده و برای آن تولید سالانه ۳ThW/1 برآورد شده است. پنل مورد استفاده، مدل Niwa 2.0 J-TOPCon بوده و دارای ضریب بایفشیالیتی بیش از ۸۰ %، ضریب دمایی توان %/W 32/0 –، گارانتی تعویض ۱۲ ساله و گارانتی توان خطی ۳۰ ساله می باشد. شرکت جالیوود مدعی تحویل بیش از ۵GW پنل خورشیدی با تکنولوژی TOPCon در اشل جهانی می باشد که از این مقدار ۱GW مربوط به خاورمیانه است.