نرخ پایه قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی

نرخ پایه قرارداد به عنوان یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی شناخته میشود. این نرخ در واقع بهایی است که به ازای هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی نیروگاه در سال عقد قرار داد پرداخت می‌شود.  به طور ویژه متناسب با این نرخ خواهد بود. در سالهای بعدی، این نرخ با ضرایب و تغییرات همراه خواهد بود. بنابراین اگر قرارداد خرید تضمینی شما در سال A باشد اما نیروگاه شما در سال A+1  احداث شده باشد، اولین صورتحساب شما دیگر با نرخ پایه صادر نخواهد شد و ضرایب دیگر مانند ضرایب تعدیل در آن اعمال می‌گردد. از طرف دیگر چنانچه احداث و بهره‌برداری نیروگاه شما در یک سال اتفاق بیافتد، صورتحساب‌هایی که در همان سال صادر می‌شوند صرفا بر مبنای نرخ پایه قرارداد خواهند بود و ضرایب دیگر در آن اعمال نحواهد شد.

نرخ پایه قرارداد نیروگاه های خورشیدی خانگی در سال دهم با کاهش 30 درصدی همراه خواهد شد. البته  این به مفهوم کاهش نرخ قرارداد نیست و در واقع میزان 30 درصد افزایشی که نرخ پایه قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ داشته‌اند در این سال حذف خواهد شد. بنابراین اگر نرخ پایه قرارداد نیروگاه شما برابر 10000 ریال به ازای هر کیلووات ساعت تنظیم شده است، از بعد از سال دهم این نرخ به مزان 7000 ریال بر کیلووات ساعت تعدیل شده و بهای هر کیلووات ساعت انرژی شما با اعمال ضرایب تعدیل در این نرخ محاسبه می‌گردد.

آیا بهتر است بهره برداری از نیروگاه را در سال بعد قرارداد شروع کنیم؟

شاید این شبه ایجاد شود که بهتر است برای احداث نیروگاه خود عجله نکنیم و  بهره‌برداری از نیروگاه را در همان سال عقد قرارداد انجام ندهیم تا از سایر ضرایب در صورتحساب خود بهره ببریم؟ این یک اقدام اشتباه است و باید بدانید که قرارداد 20 ساله شما از همان تاریخ عقد قرارداد محاسبه می‌شود نه تاریخ بهره‌برداری. بنابراین چنانچه برای کسب درآمد بیشتر در سال اول احداث نیروگاه را به تاخیر بیاندازید در واقع طول دوره 20 ساله خود را کاهش داده اید و با توجه به اینکه این کاهش از ده سال اول قرارداد که دارای نرخ پایه بالاتری است کسر می‌شود آثار نامطلوب بیشتری به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌کنیم تا می‌توانید زمان عقد قرارداد تا بهره برداری از نیروگاه خود را کوتاهتر کنید.

انواع درآمدهای نیروگاه های خورشیدی

                                                            

1- درآمد انرژی تولیدی با نرخ پایه قرارداد

اصلی‌ترین منبع درآمد نیروگاه خورشیدی ناشی از انرژی تولیدی با احتساب مبلغ پایه قرارداد می‌باشد. در هر دوره دو ماهه میزان انرژی تولیدی نیروگاه قرائت شده و پس از اعمال در نرخ پایه قرارداد بهای این بخش از درآمد نیروگاه محاسبه می‌شود. انرژی تولیدی نیروگاه در کنتورهای جداگانه‌ای ثبت می‌شود که بدین منظور در زمان احداث نیروگاه شما نصب شده‌اند و این کنتورها ارتباطی با کنتور اصلی انشعاب برق شما ندارند. در تمام دوره 20 ساله قرارداد خرید تضمینی، برق مصرفی ساختمان همچنان از کنتور انشعاب برق خود تامین خواهد شد نه کنتور نیروگاه. چنانچه برای قرائت کنتور نیروگاه شما مامور اداره برق مراجعه نکرد نگران نباشید، این کنتورها هوشمند بوده و از راه دور به صورت اتوماتیک قرائت می‌شوند.

2- درآمد ناشی از اعمال ضریب تعدیل

نوسانات نرخ ارز و تورم منجر به اعمال ضریب تعدیل در محاسبه صورتحساب نیروگاه خورشیدی می‌شود. نحوه محاسبه ضریب تعدیل در این مقاله ارائه شده است. ضریب α در واقع تعیین کننده میزان سهم هر یک از عوامل تورمی یا ارزی خواهد بود. این ضریب در زمان عقد قرارداد با مقداری بین 0.15 تا 0.3 مشخص شده و تا انتهای قرارداد قابل تغییر نخواهد بود. پس از محاسبه ضریب تعدیل، این ضریب در میزان درآمد نیروگاه اعمال خواهد شد. چنانچه قبلا اشاره شد، ضریب تعدیل به سال عقد قرارداد تعلق نگرفته و پس از سال اول در صورتحساب نیروگاه قابل اعمال خواهد بود.

3- درآمد ناشی از تزریق به شبکه توزیع

چنانچه نیروگاه‌های خورشیدی انرژی تولیدی خود را در شبکه توزیع تحویل شرکت برق نمایند، پاداشی با عنوان “تزریق به شبکه توزیع” به ازای هر کیلووات ساعت از انرژی تولیدی نیروگاه تعلق خواهد گرفت. از آنجاییکه تمامی نیروگاه‌های خورشیدی کمتر از 100 کیلووات انرژی تولیدی خود را در سطح شبکه توزیع تحویل شرکت برق می دهند این پاداش به تمامی نیروگاه های خورشیدی خانگی تعلق می‌گیرد. مقدار این پاداش با روابط خاصی محسابه می شود که خارج از بحث این مقاله است. این پاداش برای یک نیروگاه خورشیدی نمونه میتواند 150 الی 250 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی در نوسان باشد.

4- ضریب استفاده از تجهیزات ساخت داخل

در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نیروگاه‌های خورشیدی که با استفاده از تجهیزات ساخت داخل احداث شومند تا 30 درصد بهای بیشتری بابت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دریافت خواهند کرد. این ضریب در نرخ پایه قرارداد اعمال خواهد شد و به سرجمع صورتحساب اضافه خواهد شد. از آنجاییکه در یک نیروگاه خورشیدی تجهیزات متعددی شامل پنل، اینورتر، سازه، کابل و تاسیسات برقی و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل محدودیت تولید برخی از این اقلام و یا سلایق سرمایه‌گذاران ممکن است بخشی از تجهیزات نصب شده ساخت داخل و بخش دیگر وارداتی باشند، در زمان بهره‌برداری از نیروگاه، سهم تجهیزات داخلی نصب شده در نیروگاه شما محاسبه شده و میزان ایرانی بودن نیروگاه تعیین می‌شود. بر همین اساس شما معادل این میزان از ضریب 30 درصد را دریافت خواهید کرد.

هزینه‌های حین بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی

نیروگاه‌های خورشیدی مشروط بر انشعاب که به عنوان نیروگاه‌های خورشیدی خانگی یا پشت بامی (roof top) نیز شناخته می‌شوند به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند که در زمان بهره‌برداری فاقد هر گونه هزینه‌ای باشند. بنابراین به دلیل اینکه این ینروگاه بر پشت محل سکونت، کسب و کار یا واحد صنعتی نصب می شود، هزینه‌هایی بابت نگهبانی و حفاظت آنها پرداخت نمی‌شود. تنها هزینه قابل توجهی که در طول دوره بهره‌برداری متصور است هزینه های نظافت پنل های خورشیدی است که البته این هزینه در نقاط مختلف کشور و بر مبنای میزان آلایندگی محیط متفاوت خواهد بود که البته در اغلب موارد این امر از طریق مالک نیروگاه انجام می‌شود. با توجه به نرخ پایین خرابی تاسیات نیروگاه شامل پنل، اینورتر ، سازه و ….، میتوان از سایر هزینه های چشم پوشی کرد.