حتماً باید توجه داشته باشید که قبل از نصب و حتی انتخاب انواع چراغ خیابانی ، باید محل نصب آنها مشخص شود. بطور کلی ارتفاع مورد نیاز برای نصب انواع چراغ خیابانی در جاده های روستایی ، خیابان های سطح شهر ، جاده های بین استانی و اتوبان ها و دیگر راه ها متفاوت است و همچنین با توجه به عرض جاده توان روشنایی و ارتفاع این چراغ ها تعیین می شود. به عنوان مثال ، برای فراهم کردن روشنایی جاده ای با عرض 5 متر ، باید یک تیر چراغ برق به ارتفاع 5 متر نصب شود ، بر این اساس هرچه عرض جاده بیشتر باشد ، به تیر چراغ برق با ارتفاع بیشتری نیاز خواهیم داشت.

ارتفاع انواع چراغ خیابانی

ارتفاع تیر انواع چراغ خیابانی را با توجه به تراکم وسایل نقلیه عبوری از جاده و نوع وسایل نقلیه انتخاب می کنند. در جاده هایی که بیشتر وسایل نقلیه بزرگ عبور و مرور دارند ، نصب انواع چراغ خیابانی با ارتفاع بالا مناسب است. چراغ های خیابانی کم ارتفاع را می توان در جاده ها و مسیرهایی نصب کرد که به ندرت از آن وسایل نقلیه بزرگ عبور می کنند. همچنین می توان برای فراهم کردن روشنایی مسیر خودروها در مناطق و راه های مختلف از انواع چراغ خیابانی خورشیدی استفاده کرد و حتماً در نظر داشته باشید که ارتفاع آن ها باید با توجه به درختان و موانع اطراف که برای پنل خورشیدی سایه احتمالی ایجاد میکنند تعیین شود. باید اطمینان داشته باشید در فضایی که پنل خورشیدی قرار میگیرد، نور خورشید بصورت مستقیم و به میزان لازم به این صفحات تابیده می شود تا صفحات خورشیدی بتوانند انرژی نور خورشید را بهتر جذب و ذخیره کنند.

طراحی انواع چراغ خیابانی

نوع منبع و سیستم روشنایی بر ارتفاع انواع چراغ خیابانی تأثیر می گذارد. بطور کلی سه شکل مختلف برای این چراغ ها وجود دارد ، نور و روشنایی با منبع یک طرفه ، نور متقارن در هر دو طرف و روشنایی مبهم در هر دو طرف، که جزئیات این سه شکل به این شرح است، که نسبت چراغ های یک طرفه یک به یک است ، مانند جاده ای با عرض 6 متر که چراغ خیابانی یکطرفه با ارتفاع 6 متر برای روشنایی آن کافی است. در چراغ های خیابانی دوطرفه و متقارن نسبت تقارن در هر دو طرف یک به نیم است ، مانند جاده ای با عرض 10 متر که ارتفاع نصب 5 متر برای روشنایی آن مناسب است. و در نهایت نسبت نصب چراغ های خیابانی دوطرفه مبهم یک به هفت است ، به این شکل که جاده ای با عرض 10 متر به چراغ خیابانی با ارتفاع 7 متر نیاز دارد.

فاصله بین انواع چراغ خیابانی با توجه به ماهیت جاده مانند جاده های صنعتی و کارخانه ای، جاده های کشوری و جاده های بین شهری تعیین می شود. توان معمول انواع چراغ خیابانی 70w ، 150w ، 250w ، 400w است. عرض سطح جاده و ارتفاع تیر چراغ ها فاصله بین چراغ ها را تعیین می کند. در شرایط عادی ، فاصله بین انواع چراغ خیابانی در جاده های شهری بین 25 متر تا 50 متر است. اگر در محیطی چراغ های منظره ، چراغ های باغ و سایر چراغ های کوچک خیابانی نصب شده باشد و منبع نور روشنایی زیادی نداشته باشد، فاصله بین تیرها می تواند کمی کوتاه تر شود و این فاصله می تواند به حدود 20 متر برسد.

چیدمان روشنایی چراغ های خیابانی

بصورت کلی وقتی عرض جاده کمتر از 15 متر باشد ، روشنایی یک طرفه را برای تامین روشنایی جاده در نظر می گیریم. وقتی در هر دو طرف جاده مغازه ها یا ویترین هایی با روشنایی زیاد وجود داشته باشد ، می توان روش توزیع نور مرکزی را در پیش گرفت. هنگامی که در بزرگراه های عریض خطوط بالا و پایین وجود دارد ، می توان از توزیع نور مرکزی نیز استفاده کرد. برای بزرگراه ها با عرض 12 تا 15 متر ، از خط مرکزی اغلب برای توزیع نور استفاده می شود. مزیت روشنایی مرکزی این است که نور نسبتاً در کل سطح بزرگراه یکنواخت است. عیب این نوع روشنایی این است که تعمیر و نگهداری لامپ ها و پرژکتورها در مرکز بزرگراه خیلی ساده نیست. وقتی عرض جاده بیش از 15 متر است و وسایل نقلیه و عابران پیاده بیشتر در رفت و آمد هستند و تأكید بر زیبایی است ، می توان لامپ ها را به طور متناوب در دو طرف یا به طور متقارن در هر دو طرف چیدمان کرد.

برای مشاهده انواع چراغ های خیابانی خورشیدی میتوانید به صفحه فروشگاهی ما مراجعه کرده و یا اینجا کلیک کنید.