پیمانکاران EPC به طور مداوم به دنبال بهترین تعادل بین نیازهای مشتریان و هزینه های ساخت و ساز هستند. مشکل اصلی این است که آنها باید در مرحله مناقصه مزرعه خورشیدی مقیاس سودمند با حداقل اطلاعات در مورد مبادلات مهم تصمیم بگیرند.
در بسیاری از موارد، یافتن سازش های مناسب در میان تیم های برق، عمران، مکانیک و انرژی می تواند چالش برانگیز باشد، به ویژه با توجه به اینکه تصمیم اشتباه می تواند هزینه زیادی داشته باشد.
اگر می‌توانستیم از نرم‌افزاری استفاده کنیم که به ما امکان می‌دهد با مقایسه سناریوهای مختلف و انتخاب بهترین پیکربندی چیدمان در چند ساعت به جای هفته، تمام تنظیمات لازم را در نظر بگیریم؟
مطالعه موردی کامل PV Farm Configurator's Case Study را بخوانید.