سیستم های فتوولتائیک متشکل از سه جز اصلی هستند:

ماژول که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند. مبدل که الکتریسیته را به جریان متناوب تبدیل می کند تا بتوان در مصارف مختلف استفاده کرد و احتمالا باتری که انرژی الکتریسیته اضافی تولید شده در سیستم را ذخیره می کند. دیگر اجزای جانبی سیستم عبارت اند از: سیم ها، سوئیچ برای قطع جریان، سازه های پشتیبانی و غیره.

طبقه بندی سیستم های فتوولتائیک به لحاظ کاربردی

بطور کلی سیستم های فتوولتائیک از لحاظ کاربردشان به دو گروه دسته بندی می شوند:

۱- سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه برق (On Grid)

طراحی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه، به گونه ای است که همزمان و به طور موازی با شبکه برق سراسری انرژی تولید می نمایند.

۲- سیستم های فتوولتائیک منفصل از شبکه برق (Off Grid)

طراحی سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه، به گونه ای است که باید بدون نیاز به شبکه برق سراسری عمل نموده و توان ذخیره سازی انرژی در باتری ها را داشته باشند.


مزایای سیستم فتوولتائیک

سیستم های فتوولتائیک دارای عمری طولانی، قابلیت نصب و راه اندازی در شرایط جغرافیایی ویژه مانند مناطق صعب العبور و کوهستانی، قابلیت استفاده در سیستم های متحرک، نگهداری آسان، عدم وابستگی به شبکه در نقاط دوردست و قابلیت استفاده به صورت متصل به شبکه را دارا می باشند.